top of page
pexels-maryia-plashchynskaya-11029916.jpg

Regulamin_

Regulamin Strony Internetowej "Daniel Ski"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej o nazwie "Daniel Ski", dostępnej pod adresem URL: www.daniel-ski.pl

 2. Używając Strony, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Właścicielem i administratorem Strony jest Dobrzyński Transport, mająca siedzibę pod adresem Nowy Targ Os. Oleksówki 6A, zarejestrowana w Nowy Targ, numer NIP: 735-256-28-93.

§2 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas korzystania ze Strony jest Daniel Ski. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności Strony.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Strony.

§3 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści publikowane na Stronie, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy itp., są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Dobrzyński Transport lub innych podmiotów, których materiały zostały udostępnione na Stronie.

 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze Strony bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

§4 Rejestracja użytkownika

 1. Rejestracja na Stronie może być wymagana do korzystania z niektórych funkcji. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas rejestracji.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła oraz za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się na swoje konto.

§5 Zabronione działania

 1. Korzystając ze Strony, Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających dobre obyczaje lub szkodzących Stronie oraz innym Użytkownikom.

 2. Zabrania się umieszczania na Stronie treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym lub naruszającym prawa innych osób.

§6 Odpowiedzialność

 1. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze Strony lub z niemożności korzystania z niej.

 2. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony oraz regulaminu w dowolnym momencie.

§7 Kontakt

 1. W celu skontaktowania się z administratorem Strony, Użytkownik może skorzystać z danych kontaktowych podanych na Stronie lub wysłać wiadomość na adres email: biuro@daniel-ski.pl

 2. Wszelkie pytania dotyczące Strony oraz jej funkcjonowania można kierować na wskazane wyżej dane kontaktowe.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 i stanowi integralną część korzystania ze Strony "Daniel Ski".

bottom of page