top of page
DSCF1305.jpg

Wypożyczalnia_

Największa wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego w Nowym Targu

W ofercie posiadamy: narty zjazdowe, narty biegowe, narty skiturowe, snowboardy, rakiety śnieżne, kije teleskopowe, sanki, pontony etc. Sprzęt jest serwisowany i dopasowany do indywidualnych parametrów, możliwości i wymagań klienta. Elektroniczny system wypożyczania skraca czas wypożyczenia i zwiększa bezpieczeństwo naszych klientów. Naszą wypożyczalnię wyposażyliśmy w najlepszy sprzęt narciarski i snowboardowy, najlepszych światowych producentów:

 Tel. 720 898 065 e-mail: biuro@daniel-ski.pl
GRUPY ZORGANIZOWANE prosimy o kontakt Tel. 609 081 406

CENNIK WYPOŻYCZALNI_

OKRES WYPOŻYCZENIA

SPRZĘT

NARTY ZJAZDOWE KOMPLET

(narty zjazdowe, buty, kije)

1H

KAŻDA KOLEJNA
GODZINA

1 DOBA

CARVING

30 zł

8 zł

54 zł

VIP

40zł

8 zł

72 zł

NARTY ZJAZDOWE

1H

KAŻDA KOLEJNA
GODZINA

1 DOBA

CARVING

25zł

8 zł

49 zł

VIP

35zł

8 zł

67 zł

SNOWBOARD

1H

KAŻDA KOLEJNA
GODZINA

1 DOBA

SNOWBOARD KOMPLET

(snowboard, buty)

35zł

8 zł

59 zł

SNOWBOARD

30 zł

8 zł

54 zł

NARTY BIEGOWE

1H

KAŻDA KOLEJNA
GODZINA

1 DOBA

NARTY BIEGOWE KOMPLET

(narty biegowe, buty, kije)

30 zł

8 zł

54 zł

NARTY BIEGOWE

25zł

8 zł

49 zł

NARTY SKI-TOUR

1H

KAŻDA KOLEJNA
GODZINA

1 DOBA

NARTY SKI-TOUR KOMPLET PIN VIP

(narty ski-tour z fokami, buty, kije)

60 zł

20 zł

140 zł

NARTY SKI-TOUR PIN VIP

40 zł

20 zł

120 zł

AKCESORIA

1H

KAŻDA KOLEJNA
GODZINA

1 DOBA

KASK, GOGLE, KIJE

   (Kask/Gogle do kompletu 5zł/dobę)

8 zł

5 zł

18 zł

BUTY

(narciarskie/snowboardowe)

15 zł

5 zł

30 zł

BUTY TOUROWE PIN VIP

20 zł

20 zł

80 zł

SZELKI, SPINKA DO DZIOBÓW, HARSZLE, FOKI, DETEKTOR LAWINOWY

(Szelki - do nauki jazdy - asekuracja dzieci)

15 zł

5 zł

35 zł

RAKIETY ŚNIEŻNE

(Kije do rakiet 10 zł/dobę)

20 zł

5 zł

40zł

KIJE TELESKOPOWE

(do kompletu ski-tour gratis)

15 zł

5 zł

30zł

SANKI, KOŁO, PONTONY/DĘTKI

(dmuchane)

10 zł

10 zł

-

ABC LAWINOWE

(detektor, sonda, łopata)

40 zł

5 zł

60zł

1234 kopia.png

CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO:

- bardzo dobrze przygotowany: naostrzony, nasmarowany,

- zawsze dopasowany do twoich wymagań, umiejętności, stopnia zaawansowania, parametrów wagowych i wzrostowych oraz warunków na stoku.

1. CARVING - narta taliowana do jazdy carvingowej: średnia twardość, łatwo prowadzi się nawet w kopnym śniegu, dla osób doskonalących technikę jazdy.

2. VIP - narta taliowana do jazdy carvingowej o najwyższych parametrach:

 • bardzo twarda narta, najczęściej z zamocowaną płytą pod wiązaniem co podwyższa środek ciężkości i ułatwia wchodzenie nawet bardzo nisko w skręty carvingowe,

 • rzadko ustępuje tylko narcie zawodniczej przez co jest bardzo pożądana u miłośników białego szaleństwa, którzy mają odpowiednie umiejętności by wykorzystać jej parametry lub chcą się nauczyć elementów sportowej, szybkiej jazdy,

 • ma mały promień skrętu przez co płynnie, szybko wchodzi w skręty, a na świetnie przygotowanym stoku tnie go jak "brzytwa"!

 • dla zaawansowanych narciarzy, osób testujących - poszukujących sprzętu dla siebie, chcących na różnych modelach/twardości/długości/promieniu przetestować swoje umiejętności.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

SPRZĘT który jest  przedmiotem wypożyczenia to własność wypożyczalni.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych  Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.

 • Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 • Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

 • Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 • Sprzęt wypożyczyć może Klient, który dobrowolnie okaże 1 niezniszczony dokument tożsamości - dowód osobisty / legitymacja studencka / legitymacja szkolna / paszport / prawo jazdy. Przedstawione przez Klienta dokumenty są Klientowi zwracane po zamieszczeniu danych osobowych Klienta w bazie danych. Klient wyraża zgodę na zamieszczenie przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych na czas wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

 • Przy wypożyczeniu sprzętu przez Klienta na okres 1 doba i więcej pobierana jest kaucja. Kaucja liczona jest za każdą sztukę (parę / komplet) wypożyczonego sprzętu.

 • W razie odmowy uiszczenia kaucji, bądź zamieszczenia w bazie danych osobowych Klienta lub odmowy podpisania dokumentu wypożyczenia lub też jeśli Wypożyczający stwierdzi, że klient jest pod znacznym wpływem alkoholu  - Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu.

 • Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia widniejącym w umowie wypożyczenia, lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.

 • Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie wypożyczalni.

 • Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

 • Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 • Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.

 • Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 • Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

 • Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

 • W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię mailowo lub telefonicznie najpóźniej w dniu umówionego termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.

 • W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.

 • Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.

 • Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Nowy Targ - Długa Polana.

 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Targu.

 • Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SKI-TOUR

 1. 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym tj. Daniel-ski Dorota Domagała 34-400 Nowy Targ Os. Oleksówki 6A Nip 735-256-28-93, a Pożyczającym. Pożyczającym jest podmiot, który zawarł z Wypożyczającym umowę wypożyczenia. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Pożyczającego w tym zakresie.
  2. Potwierdzenie podpisem pod umową wypożyczenia jest potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem i ich akceptacją. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z Daniel-ski umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, z którego spisywane są dane Pożyczającego. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden komplet sprzętu. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może dokonać wypożyczenia sprzętu poprzez złożenie stosownego zabezpieczenia finansowego odpowiadającego częściowej wartości sprzętu (tzw. depozyt), którego wysokość ustala wypożyczalnia. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych kwestii wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia. 
  4. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz używania go w bezpieczny sposób zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi na terenie gdzie będzie użytkowany.               
  5. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że uprawianie turystyki górskiej związane jest z ryzykiem. Konsekwencje uprawiania turystyki górskiej mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci Pożyczającego lub osoby trzeciej. Pożyczający mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzje o wypożyczeniu sprzętu i w razie zaistnienia wypadku nie będzie wnosił żadnychg roszczeń wobec wypożyczalni.
  6. Pożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Pożyczającego.  
  7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu powstałe wobec osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.       
  8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywają się w siedzibie wypożyczalni. Pożyczający odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania. Podpisując dokument wypożyczenia Pożyczający potwierdza, że otrzymał sprzęt wolny od wad, zgodnie ze specyfikacją, kompletny i w dobrym stanie technicznym. Pożyczający jak również wypożyczający może wykonać dokumentację fotograficzną sprzętu sprzętu przed jego wypożyczeniem.
  9. Pożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponadnormalne zużycie sprzętu, uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Pożyczającego lub osób trzecich, zdekompletowanie sprzętu. Ponadto Pożyczający ponosi odpowiedzialność za utratę wypożyczonego sprzętu, w tym jego kradzież. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę Pożyczający zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub po powiadomieniu o jego zaginięciu.  
  10. Okresem rozliczeniowym wypożyczalni jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem, które nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy wypożyczalni, które są zmienne i ustalane są w zależności od pory roku, godziny zmierzchu oraz dnia tygodnia. Bieżące godziny pracy wypożyczalni umieszczone są na druku potwierdzającym zawarcie umowy wypożyczenia. Pożyczający zobowiązany jest do oddania wypożyczonego sprzętu w godzinach podanych na druku. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sprzęt może być oddany w godzinach późniejszych, ale Pożyczający jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie osobiście w chwili zawarcia umowy lub telefonicznie przed godziną zamknięcia wypożyczalni w dniu, w którym zadeklarował zwrot sprzętu. Brak powiadomienia telefonicznego lub za pomocą wiadomości SMS skutkować będzie naliczeniem opłaty za kolejny dzień. Numery telefoniczne do kontaktu umieszczone są na druku potwierdzającym zawarcie umowy wypożyczenia. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry przy wypożyczeniu, ewentualna dopłata po jego zwrocie.
  11. Firma Daniel-ski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.            
  12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 20002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:                        
  a. administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Daniel-ski z siedzibą w Nowy Targ Os. Oleksówki 6A,
  b. dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu i nie będą przetwarzane w celach marketingowych oraz nie będą przekazywane innemu administratorowi danych,
  c. pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
  d. po wygaśnięciu umowy wypożyczenia, dane osobowe Pożyczającego są mu zwracane lub za jego zgodą niszczone.
  13. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).      
  14. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.         
  15. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres:  Daniel-ski Dorota Domagała 34-400 Nowy Targ Os. Oleksówki 6A , pod nr telefonu 609 081 406, 720 898 065 lub na adres e-mail biuro@daniel-ski.pl

bottom of page