Promocje

 1. Wypożyczenie kilkudniowe!
  DUŻE ZNIŻKI!!!

 2. Zniżki dla stałych klientów!
  - 10% wypożyczenie i serwis!!!

 3. Zniżki dla GRUP!
  MEGA NISKA CENA!
  Kontakt:
  kom. 609 081 406

AKTUALNOŚCI

 • NOWOŚĆ:
  MINI PARK LINOWY,
  MINI GOLF, ZJEŻDŻALNIA ZAMEK DMUCHANY, BAR, MINI ZOO!
  Dziękujemy za obecność mamy nadzieję że dobrze się bawiliście zapraszamy w zimie na narty itp. :)

 • Mamy Rakiety Śnieżne!

 • Zmieniamy klej na fokach!

 • NISKIE CENY!!! Uśmiech Zaglądnijcie do cennika:
 • (kliknij CENNIK WYPOŻYCZALNI).

 • Galeria: (filmy, zdjęcia - sezon 2018/2019 kliknij: GALERIA).

 • Noclegi: (szczegóły w NOCLEGI).

WYPOŻYCZALNIA, SZKÓŁKA, SERWIS(ręczny), CZYNNE:

 • kom. 609 081 406
Dekalog narciarza

Najważniejsze przepisy poruszania się po stoku określone przez
Międzynarodową Federację Narciarską (FIS)

 

1.Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się tak, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.

Interpretacja: Narciarz jest odpowiedzialny za sprzęt, którego używa i za  wszelkie zmiany wprowadzone w nim, nowości techniczne itp.

2.Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy. Każdy narciarz i snowboardzista musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swych umiejętności‚ rodzaju i stanu trasy‚ warunków pogodowych i natężenia ruchu.

Interpretacja: Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości‚ niezapanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz obowiązany jest poruszać się tak, aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić, unikając kolizji. Narciarz obowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych‚ w okolicach wyciągów‚ na zakończeniu trasy lub w miejscu zmniejszenia widoczności albo załamania stoku.

3.Wybór toru jazdy. Narciarz lub snowboardzista znajdujący się wyżej na stoku musi wybrać tor jazdy pozwalający uniknąć zderzenia z narciarzem znajdującym się niżej na stoku.

Interpretacja: Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady‚ że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada‚ że pierwszeństwo przysługuje temu, kto znajduje się „przed” lub „niżej”. Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać‚ że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.

4.Wyprzedzanie. Wyprzedzać można i z góry‚ i z dołu‚ i z prawej‚ i z lewej, ale w odległości‚ która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów.

Interpretacja: Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania stojących na stoku.

5.Wjazd i ruszanie z miejsca. Narciarz‚ który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć, ma obowiązek sprawdzić, patrząc w górę i w dół stoku‚ czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

Interpretacja: Doświadczenie dowodzi‚ że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się do ruchu nowego uczestnika. Nakazem bezpieczeństwa jest więc sprawdzenie, czy włączenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia dla osób będących w ruchu. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i manewrów w poprzek lub pod prąd głównego nurtu, dlatego uczestnik ruchu musi tak się zachować, by osoby poruszające się w dół stoku nie były zagrożone.

6.Zatrzymywanie się. Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po upadku musi usunąć się z toru jazdy najszybciej jak to tylko możliwe.

Interpretacja: Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się powinno następować na skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywać w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.

7.Podchodzenie i schodzenie. Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem trasy‚ a w razie złej widoczności powinien zejść z niej.

Interpretacja: Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady butów na śniegu pogarszają warunki jazdy, a odpowiada za to ten, kto je zostawił.

8.Stosowanie się do znaków i sygnalizacji. Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.

Interpretacja: Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): zielonym‚ niebieskim‚ czerwonym i czarnym. Na trasach umieszczone są też znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach, np. o lawinach czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się do nich. Powinien zdawać sobie sprawę‚ że znaki umieszczono dla jego dobra i bezpieczeństwa.

9.Zachowanie się w razie wypadku. W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.

Interpretacja: Jest oczywistą zasadą etyczną‚ że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu. W szczególności powinno to polegać na udzieleniu pierwszej pomocy‚ na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku, by nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję‚ że uderzenie w innego uczestnika ruchu i ucieczka z miejsca zdarzenia będą traktowane przez prawo poszczególnych krajów jak wykroczenie drogowe.

10.Obowiązek ujawnienia tożsamości. W razie wypadku każdy narciarz (zarówno świadek, jak i uczestnik) ma obowiązek podania swych danych osobowych.

Interpretacja: Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności, dlatego każdy, kto był świadkiem, musi czuć się zobowiązany do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą dowody w ustaleniu winnych.