Promocje

 1. Wypożyczenie kilkudniowe!
  DUŻE ZNIŻKI!!!

 2. Zniżki dla stałych klientów!
  - 10% wypożyczenie i serwis!!!

 3. Zniżki dla GRUP!
  MEGA NISKA CENA!
  Kontakt:
  kom. 609 081 406

AKTUALNOŚCI

 • NOWOŚĆ:
  MINI PARK LINOWY,
  MINI GOLF, ZJEŻDŻALNIA ZAMEK DMUCHANY, BAR, MINI ZOO!
  Dziękujemy za obecność mamy nadzieję że dobrze się bawiliście zapraszamy w zimie na narty itp. :)

 • Mamy Rakiety Śnieżne!

 • Zmieniamy klej na fokach!

 • NISKIE CENY!!! Uśmiech Zaglądnijcie do cennika:
 • (kliknij CENNIK WYPOŻYCZALNI).

 • Galeria: (filmy, zdjęcia - sezon 2018/2019 kliknij: GALERIA).

 • Noclegi: (szczegóły w NOCLEGI).

WYPOŻYCZALNIA, SZKÓŁKA, SERWIS(ręczny), CZYNNE:

 • kom. 609 081 406
LATO: PARK LINOWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH!!!

REGULAMIN Mini Parku Linowego

(dla dzieci i dorosłych)

1. Korzystający z urządzeń mini parku linowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.
2. Wejście na teren mini parku linowego jest możliwe tylko po zakupieniu biletu wejściowego i jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu.
3. Uczestnikom, którzy zrezygnują w trakcie zabawy nie będą zwracane koszty biletu.
4. Z urządzeń mini parku linowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, NIE BIEGAĆ, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
6. Zabrania się wspinania na liny zabezpieczające, pomocnicze i inne elementy konstrukcji oraz elementy ogrodzenia.
7. Nie wolno zaśmiecać i zanieczyszczać terenu mini parku linowego.
8. Osoby korzystające z mini parku linowego powinny posiadać obuwie i odzież nieutrudniającą pokonywanie przeszkód.
9. Z mini parku linowego mogą korzystać dzieci w  każdym wieku ale tylko pod opieką dorosłych/rodziców/prawnych opiekunów.

10. Z mini parku linowego mogą korzystać również dorośli, zarówno z dziećmi jak i samodzielnie ale z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu, szczególnie pkt. 3 i pkt. 6 niniejszego regulaminu i wszystkich zasad bezpieczeństwa.

11. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają finansowo za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

12. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia i picia.

13. Na terenie mini parku linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu, palenie tytoniu i wprowadzanie zwierząt.

14. Z mini parku linowego można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe zarządca mini parku linowego zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia parku.

15. Osoby dorosłe odpowiadają finansowo za wszelkie szkody przez siebie wyrządzone.

16. Za nie przestrzeganie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu personel ma prawo usunąć osobę z terenu mini parku linowego.

17. Zarządca parku nie odpowiada za upadki, urazy oraz szkody spowodowane przez użytkowników parku linowego nie przestrzegających regulaminu i nie wykonujących poleceń obsługi parku.


Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje zakaz wchodzenia na teren mini parku linowego!

 

REGULAMIN Mini Golfa

(dla dzieci i dorosłych)

1. Korzystający z mini golfa zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.
2. Wejście na teren mini golfa jest możliwe tylko po zakupieniu biletu wejściowego i jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu.
3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z atrakcji wraz z dorosłym opiekunem, który również zakupi bilet wstępu.
4. Uczestnikom, którzy zrezygnują w trakcie gry nie będą zwracane koszty biletu.
5. Podczas gry należy zachowywać się spokojnie, NIE SKAKAĆ po stanowiskach, NIE BIEGAĆ.
6. Podczas gry w mini golfa należy nie używać zbyt dużej siły tak by piłeczka nie wypadła z pola gry.
7. Zabrania się niszczenia trawników, roślinności niskiej i wysokiej oraz urządzeń na terenie atrakcji.
8. Na teren pola do gry zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt.
9. Nie wolno zaśmiecać i zanieczyszczać terenu pola.

10. Klient pokrywa koszt uszkodzonego sprzętu i architektury pola, jeżeli nastąpiło ono z powodu jego niewłaściwego użytkowania. (koszt kija - 200 zł., koszt przeszkody - 40 zł., koszt piłeczki - 20 zł.)

11. Na polu do minigolfa stosowane są klasyczne kije golfowe, które służą do uderzenia piłki po zielonej trawie do dołka. Jest to tzw. Putter z płaską końcówką.

12. Do gry używa się standardowych piłek golfowych - o średnicy 37-43 mm.

13. Zabronione jest w jakiejkolwiek formie przeszkadzanie innemu zawodnikowi w oddaniu dobrego uderzenia.

14. Na stanowisku może przebywać tylko jeden gracz w tym samym czasie.

15. Przejście do następnego stanowiska możliwe jest w momencie, kiedy nie gra na nim nikt inny.

16. Na torach można przebywać tylko w trakcie gry.

17. Torów do gry należy używać zgodnie z ich kolejnością.

18. Sprzętu do gry, tj. piłeczek oraz kijów należy używać z godnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

19. Z mini golfa można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe zarządca mini parku linowego zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia parku.

20. Za nie przestrzeganie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu personel ma prawo usunąć osobę z terenu mini golfa.

21. Zarządca parku nie odpowiada za upadki, urazy oraz szkody spowodowane przez użytkowników mini golfa nie przestrzegających regulaminu i nie wykonujących poleceń obsługi.

 

Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje zakaz wchodzenia na teren mini golfa!